Anchor Text – בעברית: טקסט עוגן

מה זה אומר: טקסט עוגן הוא בעצם החלק הוויזואלי של הלינק – מה שהגולש רואה בתור מילים שניתן "ללחוץ" עליהן.
מה מטרתו: אנקור טקסט אמור להסביר בפשטות לאן הוא מוביל בלחיצה על הקישור. בכתיבתו יש לפנות קודם כל אל הגולשים, ורק לאחר מכן אל מנועי החיפוש.
איך זה משפיע? ציון הרלוונטיות שגוגל מעניקה לקישורים מורכב מפרמטרים רבים, כשאחד מהם הוא טקסט העוגן. היא מצפה שאנשים יפנו לאתר שלכם במגוון רחב של ביטויים, בצורה שתהיה הגיונית וטבעית. מסיבה זו, שימוש באותו אנקור טקסט בצורה מוגזמת וחשודה בקישורי האתר, עלול לגרום לענישתו.
כלומר, אם 50% מהקישורים לאתר בתחום קידום אתרים יוגדרו תחת האנקור טקסט המדויק "קידום אתרים" – גוגל תתחיל לחשוד. זה לא תמיד ולא בהכרח ייפגע בדירוג האתר בתוצאות, אך בכל זאת מומלץ לעקוב אחרי זה ולשמור על האיזון המתאים בין הביטויים שאתם משתמשים בהם לבניית קישורים לאתר.